DU BESTEMMER HVORDAN DIN LEILIGHET SKAL SE UT

Det er ikke mange ganger i livet man kjøper ny bolig. De få gangene, eller kanskje bare den ene gangen, er det viktig at du som kjøper får bestemme hvordan din leilighet skal se ut! 

Betongbygg er en entreprenør som bruker mye tid sammen med sine leilighetskjøpere for at de nettopp skal kunne velge løsninger som passer dem. Vi har en egen kundeansvarlig som følger alle leilighetskjøperne gjennom hele prosessen og er bindeleddet mellom byggeplassen og kunden. Går man dypt inn i alle mulighetene som finnes, blir valgene mange, men Betongbygg har systemene og erfaringene som skal til for å håndtere dem.

Leilighetene på Vestsiden selges innflytningsklare fra entreprenøren. Her vil mange utbyggere sette punktum og tre sine løsninger på kunden. Vi i Betongbygg tenker annerledes og tar med kunden på en prosess. Noen endringer kan du foreta innenfor avtalt pris – som valg av fliser, farger på vegger og om du vil ha malt strie eller glatte vegger. Andre tilvalg må man betale for. Noen vegger, slik som yttervegger og vegger mot sjakter for tekniske føringer, er faste og kan ikke endres. Andre er det mulig å gjøre noe med, enten man vil flytte en vegg eller en dør. Kanskje du ønsker å ha det lukket mellom stue og kjøkken? Kanskje du ønsker spotter i taket, og styre lys etc fra din iPhone? Det finner vi helt sikkert en løsning på. Utseende og innredning på kjøkken, bad og garderobe er noe vi erfarer at mange ønsker å tilpasse til sin smak. Det eneste vi krever av deg er at det er teknisk gjennomførbart og at du bestiller i tide slik at vi kan planlegge endringene innenfor den fastsatte fremdriften.

For de aller fleste er boligkjøp den største investeringen man gjør. Det skulle bare mangle om du ikke fikk være med å bestemme hvordan du vil ha det. 

"Min leilighet, mine farger, mine valg - slik jeg vi ha den!"

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner